Andre hjemmesider

Andre hjemmesider vedr. seksuelle overgreb


Seksuelle overgreb - Et patientnetværk

Netværket er for kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb eller forsøg på overgreb. Her kan du udveksle tanker og erfaringer med andre og stille spørgsmål til fagpersoner. Pårørende er også meget velkomne. Du skal oprettes som bruger på siden.


https://patientnetvaerk.sundhed.dk/seksuelleovergreb/default.aspx


At blive mor

Servicestyrelsen har lavet denne publikation vedr. misbrugte kvinders problemer og behov for hjælp.


www.servicestyrelsen.dk/filer/udgivelser/4819.pdf


At komme sig efter seksuelle overgreb

LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere) har lavet denne folder om at komme sig efter seksuelle overgreb i barndommen.


Mange psykiatribrugere har meget voldsomme erfaringer med sig, før man bryder sammen. Mobning, seksuelt misbrug, fysisk vold eller andre voldsomme begivenheder i livet, der giver én en bagage så tung, at den kan være svær at bære.


Nyere undersøgelser viser, at 70-80% af kvinder på psykiatrisk afdeling har været udsat for et seksuelt overgreb. Måske er borderline og psykoser udtryk for voldsomme posttraumatiske stressreaktioner og bør måske behandles som sådan: Med et håb om at tilstanden ikke blot kan dæmpes, men også heles til en grad, hvor det ikke forhindrer én i at leve et godt liv der, hvor man er nu.


Læs hele folderen på dette link:


http://www.lap.dk/dokumenter/Pjece_SeksueltMisbrug.pdf


Utsann mann

En norsk hjemmeside på 60 forskellige sprog, herunder også dansk, om mænd der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom. Der er relevativt lidt fokus på overgreb mod drengebørn og denne hjemmeside vil være stor gavn for andre, der har oplevet det samme.


http://utsattmann.no/


Forandringsfabrikken

Ligeledes en norsk hjemmeside om misbrugte drengebørn.


http://forandringsfabrikken.no/norsk/?page_id=2719


Duerikkealene.dk

Netværk og information for voldtægtsramte og pårørende.


www.duerikkealene.dk


Tilbage til oversigten over links

© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe