Børnekrænkelser

Børnekrænkelser


Tanken om at børn helt ned i børnehavealderen krænker andre børn seksuelt, er fjern for de fleste. Ikke desto mindre formodes  børnekrænkelser at udgøre en tredjedel af alle seksuelle overgreb begået mod børn og unge. Heraf er ca. 25 % søskendeincest.   


Overgreb på skolen

Seksuelle overgreb sker også i skolen blandt eleverne. Ny rapport fra Janus Centret viser, at hver fjerde børnekrænkelse sker på skolen og i 78% af tilfældene, fandt overgrebene sted på selve skole-området.


Unge krænkere

Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet lavede  i 2006  en statusrapport, som bygger på fire års erfaringer med seksuelt misbrugte børn og deres familier. Man spurgte 453 ofre, hvor gammel deres gerningsmand var, da overgrebet fandt sted. I 43 % af tilfældene var den formodede gerningsmand under 18 år. Endnu mere tankevækkende er, at de 50 % (af de 43 %) var under 14 år. 


Kender hinanden

Offer og krænker kender stort set altid hinanden. De er søskende, kusiner, fætre, skolekammerater eller børn på samme opholdssted, og overgrebene foregår hjemme hos offer eller krænker, på skoler eller på anbringelsessteder. Det er altså både hjemmeboende og anbragte børn og unge, man finder i gruppen af børn og unge, der krænker andre seksuelt.


Faresignaler

Mange af de krænkende børn har udvist seksuelt bekymrende adfærd i en længere periode inden overgrebene, og flere af de børn og unge, der krænker andre seksuelt, har mere end et offer.

Vær særlig opmærksom på:


- Ikke alderssvarende viden om seksualitet. F.eks. påfaldende fremmelig eller voksenagtig viden om sex


- Overdreven interesse for pornografi


- Seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn


- Tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt mellem de børn, som indgår i de seksuelle aktiviteter sammen

Man kan inddele den seksuelt orienterede adfærd i 3 trin:


1. Normal adfærd, der ikke vækker bekymring:

-   Alderssvarende optagethed af seksualitet

-   Aldersvarende seksuelt prægede lege med jævnaldrende

-  Seksuelle lege mellem børn, som er præget af ligeværdighed, jævnbyrdighed,  gensidighed og nysgerrighed


 

 2. Adfærd, der kræver skærpet opmærksomhed og indgriben:

-  Overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter

- Seksuelt grænseoverskridende adfærd er den foretrukne fremfor andre mere -alderssvarende aktiviteter/lege

- Seksuel adfærd, der adskiller sig fra andre børns/unges naturlige nysgerrighed

- Ikke alderssvarende viden om seksualitet. F.eks. påfaldende fremmelig eller voksenagtig viden om sex

- Overdreven interesse for pornografi

- Seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn

- Seksuelle lege, som er forbundet med angst, skam og skyld

- Bestikkelse, trusler eller tvang mod andre børn for at få dem til at deltage i de seksuelle aktiviteter

- Tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt mellem de børn, som indgår i de seksuelle aktiviteter sammen


 

 3 Adfærd, der kræver øjeblikkelig indgriben

- Stor aldersforskel (fx 14-årig dreng, som udviser seksuel adfærd overfor et 6-årigt barn)

- Hvis et offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende fysisk krænkelse

- Er udsat for trusler, vold og hemmeligholdelse

Kilde: Janus Centret)


Der fandtes et begreb

Af Pernille Gyldensøe


- Først som voksen fandt jeg ud af, at dét jeg primært var udsat for som barn - børnekrænkelser - ikke var anderledes end overgreb begået af voksne. Det var både skræmmende og lettende at finde ud af, der fandtes et begreb og forskning om emnet og at læse bl.a. rapporter og information fra Janus Centret, har betydet rigtig meget for min egen selvforståelse og min krænkers adfærd. På videoklippet nedenfor fortæller jeg mere om børnekrænkelser.   


Følg mig på Facebook-siden

De unge krænkere

Af Direktør for Janus Centret , Psykolog, Specialist i psykoterapi og supervision  Mimi Strange


Recidiv-raten (tilbagefaldsprocenten, red.) blandt børn og unge der krænker andre, er ret lav. Internationale studier peger på, at op mod 1/3 af alle kendte overgreb begås af børn og unge. De fleste er drenge: i den seneste opgørelse fra Janus Centrets database med ca. 250 børn er 90% drenge og 10% piger.


"Den bedste forebyggelse er at gribe tidligt ind

overfor børn med manglende trivsel"


Problematikken kan findes i alle sociale lag, men findes mest blandt børn med socialt belastede opvækstmiljøer. Den bedste forebyggelse er at gribe tidligt ind overfor børn med manglende trivsel, men også at være opmærksom på hvordan overgreb afsløres - dvs. opmærksomhed på ofres måder at vise på, at de udsættes for noget seksuelt grænseoverskridende.


Januscentret udgiver en jubilæumsstatusrapport d. 30/8-2013, hvor man kan læse mere om de nyeste resultater i.f.t. danske børn og unge. Se mere på www.januscentret.dk


At være mor til offer og krænker

Af Wilhelmina Mebus, 47 år

- Vores historie er noget nær en mors værste mareridt. Min søn Lucas på  13 år krænkede sin lillesøster på 10 år seksuelt.  Min datters fritidsklub lavede en underretning på Teresa, der gik på, at hun ikke trivedes, og at de havde mistanke om, at der foregik noget imellem de to søskende.


De havde observeret, at Teresa havde for meget tøj på, ikke spiste ordentligt, og at hun havde reageret nærmest med panik, da hun skulle ned og bade sammen med sine klassekammerater i en nærliggende sø.


"Jeg pressede hende meget for at få hende til at fortælle,

hvad der var sket, men hun fastholdte,

at der ikke var sket noget"


Hun benægtede

Jeg snakkede selvfølgelig med hende om det, men hun benægtede det hele og mente, at klubben havde misforstået hende. Jeg pressede hende meget for at få hende til at fortælle, hvad der var sket, men hun fastholdte, at der ikke var sket noget. Men heldigvis opfangede jeg nogle usædvanlige handlinger, bl.a. et ekstra langt knus til Lucas, som om hun ville sige, at hun ikke havde røbet deres hemmelighed, selvom jeg havde presset på.


"Lucas fik den negative opmærksomhed, imens jeg beskyttede Teresa"


Noget var galt, men hvad?

Jeg mærkede signaler, men vidste ikke på hvad. Han var ofte alt for dominerende og voldsom. Kunne finde på at true og bruge fysisk magt for at få sin vilje. Jeg måtte konstant forsøge at skille dem ad, og Lucas fik den negative opmærksomhed, imens jeg beskyttede Teresa. Jeg var klar over den skævhed, men det var svært at nå at vise Lucas, at jeg holdt af ham, før jeg igen måtte irettesætte ham. En rigtig ond spiral, der var svær at ændre.


Dagbogen

Signalerne og min datters vedvarende tavshed gjorde mig urolig. Så jeg ville læse i hendes dagbog. Det kunne jeg ellers aldrig finde på, men noget måtte jeg gøre, og Teresa ville ikke fortælle mig det frivilligt. Planen var, at jeg ville læse den, lægge den tilbage, og aldrig fortælle hende at jeg havde læst i den.


"Hun kunne ikke lide det, han gjorde ved hende, og hun var bange for ham"


Men i dagbogen havde hun beskrevet, hvordan en jævnaldrende dreng havde haft sex med hende, og at Lucas også havde rørt hende imellem benene og ville gøre det igen, hvorefter hun havde tegnet en sur smiley. Hun kunne ikke lide det, han gjorde ved hende, og hun var bange for ham.


Møde på kommunen

Med voldsomt bankende hjerte ringede jeg til kommunen og fortalte dem, at jeg nu vidste, hvad der var sket. Samtidig snakkede jeg med Janus Centret, der anbefalede at man skilte de to børn ad, så længe de var i behandling. Lucas blev sendt hjem til sin far, og dagen efter skulle vi allesammen til møde på kommunen.


Hun var lettet

Børnene blev afhørt og vi skulle finde ud af, hvad der så skulle ske. Til mødet benægtede Teresa fortsat  det hele, men da de fortalte hende, at Lucas havde fortalt det hele til deres far, og at jeg havde læst i hendes dagbog,  endte hun med at fortælle det.


 "Hun var tydeligvis lettet over at jeg ikke var vred på hende. Nu skulle hun ikke holde noget skjult mere"


Hun blev presset af psykologen og sagsbehandleren og det var en meget voldsom oplevelse, som hun stadig mindes med gru.  At jeg havde læst i dagbogen, tilgav hun med det samme, og hun var tydeligvis lettet over at jeg ikke var vred på hende. Nu skulle hun ikke holde noget skjult mere.


Jeg var selv udsat som barn

Jeg var rystet over de ting, der pludselig foregik omkring mig. Jeg var selv  udsat for seksuelle overgreb og incest, og jeg har gjort alt for, at det ikke skulle ske for mine børn. Og alligevel var det sket. Den sociale arv var gået videre - kun med den forskel, at jeg handlede ansvarligt og ordentligt, hvilket min egen mor ikke gjorde.


Hvorfor?

Tusinde spørgsmål meldte sig. Hvad havde fået Lucas til at gøre det? Hvorfor? Han vidste godt, at det var forkert at gøre. Ville han straffe mig? Ville han gøre noget grimt imod Teresa, fordi han følte sig overset af mig? Jeg forstod det slet ikke, og det gør jeg faktisk stadig ikke.


"Det gjorde voldsomt ondt, at Teresa ikke ville betro sig til mig. Jeg ville jo til hver en tid hjælpe hende"


Det gjorde voldsomt ondt, at Teresa ikke ville betro sig til mig. Jeg ville jo til hver en tid hjælpe hende. Hvad var godt, og hvad var skidt i forhold til de seksuelle lege, hun havde haft gang i? Hvad havde vækket hendes seksualitet så tidligt? Hun var kun 10 år da det hele begyndte. Hvorfor sagde hun ikke fra? Var der også en voksen, der havde forgrebet sig på hende?


Hvad kunne være gjort anderledes

Udover at Lucas var grænseoverskridende og dominerende overfor mig og Teresa,  var der ikke tegn på søskendeincest. Jeg havde set, at Teresa ikke trivedes, men  tolkede det forkert.


Kun en enkelt ting kunne jeg have gjort anderledes. Jeg kunne have bedt om aflastning til børnene, og jeg kunne have bedt om vejledning i forhold til Lucas´ adfærd.  Jeg lider af stress og har i en lang periode ikke kunnet rumme Lucas og hans konstante grænseoverskridelser, hvilket vi alle har lidt under.


"Jeg kunne have bedt om aflastning til børnene, og jeg kunne have bedt om vejledning i forhold til Lucas´ adfærd"


Havde jeg bedt om hjælp, kunne det måske være gået anderledes. Men jeg troede  bare, det var en rigtig træls fase, Lucas skulle igennem - ligesom de faser som alle andre børn går igennem, mens de  driver forældrene til vanvid. Jeg troede, det gik over igen.


Hjælpen til os

Børnene får hjælp på Rådgivningscentret Langenæs. Teresa har det seneste år  lært at sige fra overfor Lucas, mig og  sine veninder, hvilket er rigtig positivt. Hun har tillid til behandlerne, hvilket  er væsentligt. Derfor fortsætter behandlingen hos dem lidt endnu. Teresa har dog fået det så godt nu, at hun ikke har brug for dem ret meget længere.


"Mit og Lucas´ forhold er blevet meget bedre.

Han er dog stadig grænseoverskridende, og har fortsat sociale problemer"


Lucas har stadig brug for hjælp, men da jeg har ladet ham få  permanent bopæl hos hans far,  er det mest op til ham at hjælpe Lucas. Jeg blander mig mindst muligt, fordi jeg ikke vil besværliggøre samarbejdet med børnenes far yderligere.  Mit og Lucas´ forhold er blevet meget bedre. Han er dog stadig grænseoverskridende, og har fortsat sociale problemer. Hvilken hjælp der vil gavne ham mest,  er jeg ret usikker på, men jeg håber, at Langenæs kommer med et forslag.


Desværre har jeg oplevet, at Rådgivningscentret  ikke er gode til at hjælpe forældre. Det har været op af bakke. Jeg kunne godt have ønsket en mere kærlig og omsorgsfuld hjælp, hvor jeg som mor også kunne have været rummet. Jeg kunne godt have tænkt mig en anden tilgang til os som familie. I dag er jeg langt om længe blevet tilknyttet et familiehus andetsteds, hvor jeg  modtager samtaler, der skal støtte mig i  rollen som mor.


Bedre søskendeforhold

Tilliden er noget, der kommer igen. Kærligheden til børnene forsvinder ikke så let, og  er med til at hele sårene. I dag er det ca. et år siden, det hele kom frem, og jeg lader fortsat ikke børnene være alene sammen i for lang tid af gangen.


"Jeg ved, at Teresa kan sige fra, men ikke hvis hun føler sig truet"


Og Lucas kan stadig blive utrolig provokerende overfor hende. Men generelt har de et bedre forhold til hinanden, og at de nu bor hver for sig, og kun ses i weekenderne, har fremmet den gode udvikling. Det giver også børnene mulighed for at bryde de dårlige mønstre, og de har mere overskud, når de har pauser indimellem samværet.


Tiden læger alle sår

Jeg har tillid til, at de seksuelle grænseoverskridelser er stoppet, men jeg er også opmærksom på, at dét Teresa har oplevet som værende værst, har været den dominerende adfærd, truslerne og den fysiske voldsomhed, som Lucas udsatte hende for.


Jeg tror tiden, og det arbejde jeg gør herhjemme i kombination med den hjælp børnene får sammen og hver for sig, vil læge alle sår. Jeg tror på, at de ikke kommer så langt ud igen. Jeg tror på, at Lucas har det svært med det, han har gjort, og jeg ved, at han har haft dårlig samvittighed overfor mig og måske stadig har det.


Råd til ligesindede

Hvis jeg skal give et råd til andre forældre, så må det handle om at passe på sig selv og hinanden. Hold fast i jeres rettigheder. Vær opsøgende, og er der noget, der virker forkert, så giv udtryk for det.


"Find et godt sted, hvor det er trygt at give udtryk for frustration og vrede

imod det ene eller begge børn"


Elsk jeres børn. Find et godt sted, hvor det er trygt at give udtryk for frustration og vrede imod det ene eller begge børn. Og husk at de er børn, og har brug for jer som forældre. Få terapi om nødvendigt. Husk, at børn er selvstændige individer og også handler på egen hånd. Det er ikke altid forældrene, der bærer skylden for, at overgrebene fandt sted imellem børnene. Det vigtigste er at anerkende det skete, og handle ansvarligt som forældre og støtte børnene i den proces, der vil være fremover. Hvis det er for svært, så bed om hjælp til det.

 


Læs hele Wilhelmina Mebus´historie på hendes blog


Mere information

 


Bekymringsparameter

Se også Janus Centrets Bekymringsparameter for børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd  på dette link.


Pårørende til offer og krænker

Læs mere om, at være pårørende til offer og krænker på dette link


Søskendeincest

Se dette projekt om søskendeincest


Artikler

Læs flere artikler om børnekrænkelser her


Mediationer - et terapeutisk styret møde mellem offer og krænker

Læs mere om mediationer her som Janus Centret bl.a. bruger i søskendeincest-sager.

© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe