Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp?


       
Akut krise?

Klik her for links hvis du har akut brug for hjælp


Rådgivning og behandling (seksuelle overgreb)

Er du barn/ung?

Klik her for links til rådgivnings- og behandlingstilbud til seksuelt misbrugte børn og unge


Er du voksen (Sjælland, Fyn, Bornholm og Jylland)?

Klik her for links til rådgivnings- og behandlingstilbud til seksuelt misbrugte voksne .


Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

Klik her for links vedr. seksuelle overgreb begået mod mennesker med handicap


Hjælp til pårørende

Klik her for links til pårørende


Hjælp til krænkere og voldsmænd

Klik her for links til hjælp for krænkere og voldsmænd


Andre hjemmesider vedr. seksuelle overgreb

Flere links

Klik her for flere links vedrørende seksuelle overgreb


Læs andres historier om overgreb

Klik her for links til hjemmesider vedrørende andres historier om seksuelle overgreb og incest


Information

Klik her for mere information omkring seksuelle overgreb


Undervisning i Folkeskolen

Klik her for undervisningsmateriale til Folkeskolen om seksuelle overgreb m.m.


Mere info til fagpersoner og andre interesserede

Klik her for mere information til fagpersoner og andre interesserede


Økonomisk hjælp

Klik her for links til foreninger og fonde der  kan ansøges for økonomisk hjælp til terapi m.m. for seksuelt misbrugte børn, unge og voksne


Underretning

Klik her for links vedrørende underretninger


Alkohol- og stofmisbrug

Hjemmesider vedr.  alkohol- og stofmisbrug

Klik her for links til hjælp vedrørende alkohol- og stofmisbrug


Hjælp til barn/ung af alkoholiker

Klik her for links vedrørende hjælp til barn/ung af alkoholiker


Problemer i familien

Hjemmesider vedr. tidlig indsats til familien

Klik her for links vedrørende tidlig indsats til familien


Hjemmesider vedr. afhjælpning af problemer i familien

Klik her for hjemmesider vedrørende afhjælpning af problemer i familien


Vold

Klik her for links vedrørende vold


Samværssager og Forældreansvarsloven

Klik her for links vedrørende samværssager og Forældreansvarsloven (FAL)


Hjemmesider vedr. anbragte børn

Klik her for hjemmesider vedrørende anbragte børn


Psykiske problemer

Hjemmesider om psykiske problemer

Klik her for links vedrørende psykiske problemer


Børn og unge med  psykiske problemer

Klik her for hjemmesider vedrørende børn og unge med psykiske problemer


Børn og unge af   psykisk syge forældre

Klik her for hjemmesider og information til børn og unge af psykisk syge forældre


Hjemmesider vedr. Særligt sensitive mennesker

Klik her for hjemmesider vedrørende Særligt sensitive mennesker


Hjælp til andre ting

Brug for hjælp til andet

Klik her for links vedrørende hjælp til andre ting


Advokat og erstatninger

Klik her for links til anbefalede advokater og erstatninger


Personbeskyttelse

Klik her for links vedrørende personbeskyttelse og alarmer
 

Hvor henvender man sig, hvis man har brug for hjælp? På denne side er samlet forskellige foreninger og organisationer, der hjælper ofre, pårørende, krænkere/voldsmænd og fagpersoner.


Nedenfor finder du hjælp til bearbejdning, økonomisk hjælp, materiale til undervisning etc. der er fokuseret omkring seksuelle overgreb, vold, dysfunktionelle familiemønstre, psykiske lidelser m.m.


Alle links til støttecentre, foreninger, infosider, private hjemmesider, behandlingsformer m.m. er blot videreformidling. Idet den enkeltes behov er individuelt og tilbudene ligeså, kan vi ikke garantere for kvaliteten.

 


Har du tips til andre gode links, så mail gerne til pernille@usynligear.dk

© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe