Er du barn/ung?

Er du barn/ung?


Rådgivning og behandling


Børnehuse

Som et led af Overgrebspakken er der oprettet 5 regionale børnehuse i Danmark.   Børnehusene henvender sig først og fremmest til:


- Børn og unge i alderen 0 til og med 17 år som har været udsat for seksuelle overgreb og/eller fysisk vold, eller hvor der er mistanke herom. Det er barnets/den unges stedlige kommune, der vurderer om barnet eller den unge skal udredes i børnehuset.


- Barnets/den unges nærmeste omsorgspersoner kan også modtage krisestøtte i forhold til barnet/den unge i Børnehuset.


- Desuden skal kommunale myndighedsrådgivere, der behandler sager om seksuelle eller voldelige overgreb søge rådgivning og vejledning i børnehuset i forhold til udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse. Sagsbehandleren skal benytte et Børnehus, når der er flere sektorer involveret, fx. politi eller sygehusvæsenet.


De kan også få konsultativ bistand i sager, hvor der er en vag mistanke, og hvor der er tvivl om, hvorvidt sagen skal udredes i børnehuset.


Børnehus Hovedstaden

Henrik Pontoppidans Vej 8

2200 København N

Telefon: 33 17 30 30


 

Børnehus Midt

Marselis Boulevard 179

8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 11 00


 

Børnehus Nord

Gemmavej 17B

9200 Aalborg SV

Telefon: 99 82 33 99


 

Børnehus Sjælland

Troensevej 10

4700 Næstved

Telefon: 55 88 33 80


 

Børnehus Syd

Sanderumvej 105

5250 Odense SV

Telefon: 65 51 58 68


Læs mere om Børnehusene på Socialstyrelsens hjemmesider på  dette link


Børnenettet

Børns Vilkårs site for børn, hvor du kan benytte chatten, brevkassen og BørneTelefonen. Ring gratis på 116 111 mandag til torsdag kl. 12-21 og  fredag kl. 12 til 19. Fremover udvides telefontiderne på Børnetelefonen og der bliver også mulighed for kontakt via Facebook og Twitter. Læs mere om tiltaget her


http://boernenettet.dk/


Ombudsmandens Børnekontor

Børnekontoret er både for børn og voksne. Som barn kan du klage over noget, du selv har oplevet. Som voksen kan du klage på vegne af et barn.


Du kan for eksempel klage til børnekontoret, hvis du mener, at en offentlig myndighed ikke har fulgt reglerne, eller hvis en myndighed har givet dig en dårlig behandling. Du kan også klage over private institutioner for børn.


Børnekontoret tager ud og besøger steder, hvor børn bor, hvis de ikke bor hos deres forældre. Det kan for eksempel være plejefamilier og døgninstitutioner.


Børnekontoret har ikke lov til at blande sig i hvad som helst. Børnekontoret hører under Folketingets Ombudsmand, og det er loven om ombudsmanden, der bestemmer, hvilke klager ombudsmanden kan tage stilling til.


Tlf. 3313 2512

Telefonisk ekspeditionstid

Mandag-torsdag 9.00-16.00Fredag 9.00-15.00


Personlig henvendelse

Mandag-fredag 10.00-14.00


Folketingets Ombudsmand, Gammeltorv 221457 København K


http://boernekontoret.ombudsmanden.dk/


Sex-linien

Telefonisk rådgivning til unge. Du kan ringe til Sexliniens telefonrådgivning med dine spørgsmål om sex, seksualitet, prævention, sexsygdomme og abort.


- Du er fortsat anonym – de kan ikke se dit telefonnummer

- Du betaler kun almindelig telefontakst

- Sexliniens telefonrådgivning er åben alle hverdage kl.15-17.


Du skal ringe på telefon 70 20 22 66.


www.sexlinien.dk


Retten til mig

Red Barnet og Sex & Samfund er bekymrede over unges ringe kendskab til basale seksuelle rettigheder. En ny hjemmeside skal være med til at give de unge større kendskab til deres rettigheder – og få dem til at bruge dem.


Alt for mange unge kender ikke deres seksuelle rettigheder. De ved ikke, at de har ret til selv at bestemme over deres egen krop og selv at vælge deres egen kæreste.


En ny rundspørge fra Sexlinien for Unge viser, at 31 procent af de unge ikke kender deres basale seksuelle rettigheder, og yderligere 21 procent svarer, at de måske kender rettighederne.


Det er bekymrende tal, mener Sex & Samfund og Red Barnet, der lancerer undervisningsmaterialet www.rettentilmig.dk, der skal give de unge bedre kendskab til deres rettigheder.


Center for børn udsat for overgreb

Center for børn udsat for overgreb er et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Retsmedicinsk Institut i Århus og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby. De har fælles lokaler, hvor undersøgelse og behandling af børn udsat for overgreb kan foregå.


Ved overgreb mod børn er en hurtigt og koordineret indsats nødvendig - både af hensyn til barnet i den akutte situation og af hensyn til en eventuel straffesag. Læs mere her


http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/borneafdeling-a/center-for-born-udsat-for-overgreb/


Team for seksuelt misbrugte børn

På Rigshospitalet har man et tværfagligt team, hvor familier med seksuelt misbrugte børn fra hele landet kan henvende sig for råd og vejledning.


Ved mistanke om at et barn bliver eller har været udsat for et seksuelt overgreb, kan man kontakte Team for Seksuelt Misbrugte Børn og få råd og vejledning. Sekretariatet kan kontaktes på telefonnummer: 35 45 39 84, hvor man kan få rådgivning af den socialrådgiver eller psykolog, der har vagt.


Team for Seksuelt Misbrugte Børn yder desuden specialiseret rådgivning og vejledning til fagfolk og professionelle:


•Telefonrådgivning ved professionelles mistanke om overgreb

•Supervision til involverede behandlere og andre fagfolk

•Information til andre instanser (fx politi, retsmediciner)


https://www.rigshospitalet.dk/undersoegelse-og-behandling/Akut-hj%C3%A6lp/Seksuelle-overgreb/Sider/default.aspx


Børnebisidder

En børnebisidder hos Børns Vilkår i Valby er et gratis tilbud til dig, som er barn eller ung, og som har brug for en voksen, der kan støtte dig, når du skal til møder i kommunen. En børnebisidder er en voksen med et godt kendskab til lovgivningen og børns rettigheder, som kan rådgive og vejlede dig gennem et sagsforløb.


Børnebisidderen tager med og støtter dig til møder i kommunen eller hos andre myndigheder og sikrer, at du bliver hørt, og at dine rettigheder bliver respekteret. Ring og hør mere mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15 på 35 55 55 59.


https://bornsvilkar.dk/radgivning/bisidning/bisidning


Seksuelle overgreb mod handicappede

Handicappede er en udsat gruppe for seksuelle overgreb, idet de f.eks. har kommunikationsbesvær og ikke direkte kan forklare, hvad der er sket. På denne hjemmeside står der vældig meget god information omkring overgreb mod handicappede.


https://socialstyrelsen.dk/handicap/udviklingshaemning/temaer/seksualitet/forebyg-overgreb


Tværs DR

Tværs er en rådgivningsportal for unge. De giver ikke direkte rådgivning, men hjælper dig med at finde den hjælp, der passer til dit problem hos et af landets rådgivningssteder.


http://www.dr.dk/tvaers/rådgiv​ning


Voldtægt

Er du blevet tvunget til sex, eller kender du én, der er det? Her finder du information og gode råd.


http://www.voldtaegt.dk


Cyberhus.dk

Cyberhus.dk er en online chatrådgivning, der yder professionel rådgivning til børn. Der er forskellige brevkasser, bl.a. også vedr. seksuelle overgreb, hvor du anonymt kan søge råd ved en voksen.


www.cyberhus.dk


BørneTelefonen (Børns Vilkår)

Ring gratis og anonymt til BørneTelefonen på 116 111

BørneTelefonen er åben alle hverdage fra kl. 11-23 og i weekenden fra kl. 11-19.


 

BørneTelefonen er din telefon! Den er oprettet for at give dig mulighed for at få gode råd eller en at snakke med - helt gratis. Alle børn og unge kan ringe til BørneTelefonen på 116 111.


http://www.bornetelefonen.dk/raadgivning/BorneTelefonen.aspx


Børne- og UngeChatten (Børns Vilkår)

BørneChatten og UngeChatten er en anonym rådgivning, hvor børn og unge kan chatte med en voksen rådgiver.


Chatrådgivningerne er normalt åben alle hverdage fra kl. 11-23 og lørdag fra 13-17. Chatsamtalerne varer typisk mellem ½ og 1 time. Målet er, at holde samtalerne på under 1 time.


I en forsøgsperiode udvider Børns Vilkår med UngeChatten, som er åben i samme tidsrum som BørneChatten.


http://www.bornetelefonen.dk/raadgivning/Basechat.aspx
Tilbage til oversigten over links


© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe