Hjælp til pårørende

Hjælp til pårørende


Forældre Telefonen

ForældreTelefonen er et anonymt rådgivningstilbud til forældre og pårørende, som ønsker råd og vejledning om børn og unge i alle aldersgrupper.


Rådgiverne på ForældreTelefonen er voksne frivillige, der enten er i gang med eller har afsluttet en uddannelse som fx socialrådgiver, lærer, pædagog, psykolog eller sygeplejerske. De har alle erfaring med børneområdet og har fået undervisning, så de er klædt på til at rådgive om både små og store problemer.


ForældreTelefonens rådgivere sidder klar til at besvare dine spørgsmål mandag-torsdag kl. 12-21 og fredag kl. 12-19 på telefon 35 55 55 57.


http://www.bornsvilkar.dk/Raadgivning/ForaeldreTelefonen.aspx


Frk. Gertruds Forening

Foreningen hjælper også ofrenes pårørende og ægtefæller med gode råd og vejledning. Skriv trygt til Kurt der er en voksen mand, som selv igennem mange år har været gift med en misbrugt kvinde. Han ved, hvad det vil sige og hvilke problemer det kan give.


Spørg derfor blot løs på mail ollie06@sol.dk


Christine Centret Århus

Dette frivillige center hjælper og rådgiver pårørende til ofre for seksuelle overgreb. De frivillige i centret har alle haft overgreb tæt ind på livet. Centret har bl.a. en café, hvor man kan komme og snakke. Åbningstider: Tirsdag kl. 10-14, onsdag kl. 18-21 og torsdag kl. 10-14. Centret har lukket i alle skoleferier.


http://seksuelt-misbrugte.dk/ 


Voldtægt, flere steder i landet

Information til ægtefæller, forældre og andre pårørende til ofre for seksuelle overgreb.


http://www.voldtaegt.dk


Albahus, København

I denne forening, kan du helt anonymt chatte eller ringe gratis til foreningens uddannede ansatte på tlf. 33 23 21 23. Både chat og tlf. er åben mandag, onsdag og torsdag kl. 16-19 og tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12. Albahus henvender sig til og rådgiver pårørende til ofre for seksuelle overgreb.


www.albahus.dk


Anklagemyndigheden

I denne folder giver Anklagemyndigheden råd og vejledning til forældre og pårørende til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb.


http://viewer.zmags.com/publication/75ae3827#/75ae3827/1

 


Tilbage til oversigten over links


© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe