Hvad er seksuelle overgreb

Hvad er seksuelle overgreb?


       

Mange tror fejlagtigt, at seksuelle overgreb skal være fuldbyrdede for at "tælle". Seksuelle overgreb er imidlertid mange ting. I strafferetslig forstand taler man om seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser.


Seksuelle overgreb

 

Der er tale om et seksuelt overgreb, hvis den ene person ikke ønsker den seksuelle kontakt eller bliver lokket, presset eller truet til at gøre noget, som han eller hun ikke har sagt ja til eller ikke forstår konsekvenserne af.


 

Et fysisk seksuelt overgreb er f.eks., hvis krænkeren berører ofrets krop eller kønsdele, har samleje med eller tvinger vedkommende til at berøre krænkerens kønsdele.


 

Der kan også være tale om et seksuelt overgreb, selvom krænkeren ikke rører ved ofret. Et ikke-fysisk seksuelt overgreb er fx, hvis krænkeren blotter sig for ofret, tvinger ham eller hende til at se pornografiske billeder eller film eller til at klæde sig af.

Der kan også være tale om et seksuelt overgreb, selvom krænkeren ikke rører ved ofret. Et ikke-fysisk seksuelt overgreb er fx, hvis krænkeren blotter sig for ofret, tvinger ham eller hende til at se pornografiske billeder eller film eller til at klæde sig af.

Seksuelle krænkelser

 

Seksuelle krænkelser er som regel handlinger af grænseoverskridende karakter. Det kan f.eks. være at tage en anden på brysterne, at onanere (eller prøve på det) i fælleslokaler eller at bruge krænkende ord.

Omfang

En spørgeskemaundersøgelse blandt 9. klasseselever i 2008 viste, at 5 % af drengene og 22 % af pigerne havde oplevet et seksuelt overgreb. Adspurgt om de selv betragtede oplevelsen som et overgreb, svarede  1 % af drengene og 9 % af pigerne ja til dette


Kilde: Helweg-Larsen m.fl., 2009.


Ovenstående tal tager ikke højde for de mørketal, som ofte vurderes at være høje, da området er omgærdet af trusler, tabu og manglende erkendelse af de faktiske hændelser og usikkerhed om, hvad der gør et seksuelt forhold til et overgreb.


Straffeloven

 

Der skelnes mellem følgende forskellige former for seksuelle overgreb, der afspejler kategorierne af strafbare seksuelle krænkelser i straffeloven:


•Samleje

•Anden kønslig omgang end samleje (oralt, analt, fingre/genstande i skede/anus)

•Blotteri, beføling, beluring (blufærdighedskrænkelse)

•Fotografering eller filmoptagelse af et barn/ung under 18 år

•Køb af seksuelle ydelser fra et barn/ung under 18 år.


Flere af Straffelovens bestemmelser blev ændret i juni 2013. Læs dem her


 

 

Seksuelle overgreb mod børn

 

Et seksuelt overgreb mod et barn defineres som en seksuel handling eller aktivitet:


•Som barnet ikke kan forstå, ikke er modent til eller ikke kan give samtykke til

•Som krænker barnets integritet

•Hvor den voksne/krænkende part udnytter barnets afhængighed eller egen magtposition

•Der baserer sig på den voksnes/krænkende parts behov. 

 

Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd

 

Børn under 15 år der har en seksuelt grænseoverskridende adfærd overfor andre børn og unge under 15 år. Det kan f.eks. være  seksuelle handlinger, hvor det krænkede barn føler ulyst eller føler sig kuet, mobbet eller truet i de seksuelle handlinger/aktiviteter, der foregår mellem børnene.


 

Overgreb mellem børn under 15 år er ikke strafbare, men medtages under definitionen af seksuelle overgreb, fordi de psykologisk kan være af samme karakter som strafbare seksuelle forhold og opleves lige så krænkende som strafbare overgreb. Læs mere om Børnekrænkelser her på www.usynligear.dk


Kilde:  www.forebygovergreb.dk

© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe