Økonomisk hjælp

Økonomisk hjælp til terapi m.m.


Terapi er dyrt og for dem der ikke har økonomi til det, er det en magtesløs situation, hvor man må fravælge den hjælp, man har behov for eller leve af ingenting for at betale det.


Henvisning fra læge med tilskud fra Sygesikringen

Via Sygesikringen kan man ansøge 12 timer med 60% tilskud til psykologer, der er omfattet Sygesikringen. Det er i dag ikke muligt, at få tilskud via Sygesikringen til psykoterapeuter.


Fra min psykolog blev jeg (Pernille Gyldensøe) oplyst om, at jeg i princippet havde ret til én henvisning á 12 sessioner pr. krænker. Skrev til min læge og hun lagde straks en ny henvisning ud på serveren.


Da jeg sikkert ikke er den eneste, der har været udsat for en række overgreb/krænkere i løbet af barndommen/ungdommen, videregiver jeg her informationen. Egenbetalingen på ca. kr. 300 pr. session, kan du ansøge om tilskud til ved disse fonde/foreninger nedenfor.


Forsikringer

Nogle forsikringsselskaber dækker også udgiften til psykologhjælp ved seksuelle overgreb og/eller vold. Det er værd, at undersøge, men selvklart også meget sårbart at skulle drøfte meget personlig information med sit forsikringsselskab.


Sundhedsforsikringer via arbejdspladsen dækker også i nogle tilfælde.


Den Hageske Stiftelse

En fra netværket har modtaget midler til terapi fra Den Hageske Stiftelse. Hendes behandlingssted og praktiserende læge indstillede hende til stiftelsen. Stiftelsen kan yde økonomisk hjælp til mindrebemidlede danske statsborgere med neurologiske eller psykiske lidelser. Legatet ydes kun til enkeltpersoner.  Ved spørgsmål kontakt nedenstående:


Den Hageske Stiftelse

Nivaagaard

Gl. Strandvej 10

2990 Nivå

Tlf. 49 14  70 09

Fax 49 1419 08

den@hageskestiftelse.dk


Fonden af 1. december 1997

Jeg er blevet gjort opmærksom på denne fond af en ven, der bl.a. støtter:


"Støtte til danske statsborgere, der ikke længere kan opretholde den levestandard, som hidtil har været deres, f. eks. som følge af ulykkestilfælde, uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller som følge af uoverstigelige personlige økonomiske problemer".


Hvis nogen af jer modtager donationer til f.eks. terapi herfra, må i meget gerne give mig en tilbagemelding på  pernille@usynligear.dk


http://www.fonden97.dk/formaal.php


Hjælp Voldsofre

Jeg (Pernille Gyldensøe) har været i kontakt med foreningen HJÆLP VOLDSOFRE og gengiver med tilladelse deres svar på mit spørgsmål, om de kan hjælpe ofre for seksuelle overgreb/vold økonomisk med bl.a. psykologhjælp. Her er deres svar:


"Efter det foreliggende kender du til vor forening www.voldsofre.dk og vort formål er at hjælpe ofre, der har været udsat for vold, voldtægt, røveri og incest, men det forudsætter, at der et indgivet anmeldelse om det strafbare forhold til politiet.


Såfremt de nævnte forudsætninger er opfyldt, vil HJÆLP VOLDSOFRE bl.a. kunne dække den såkaldte egenbetaling i forbindelse med behandling hos psykolog, ligesom vi efter en nærmere konkret vurdering også vil kunne yde økonomisk hjælp til fortsat advokatbistand eksempelvis i forbindelse udredning af erstatningsspørgsmål".


Foreningen HJÆLP VOLDSOFRE har nu hjulpet flere fra netværket med midler til terapi. Jeg er netop selv blevet bevilliget dækning af 12 gange egenbetalingen ved psykologen.


HJÆLP VOLDSOFRE hjælper ofre både i nyere og ældre sager/ofre. Som udgangspunkt skal det strafbare forhold være politianmeldt. Jeg talte med dem i tlf. og fortalte, at langt de fleste aldrig anmelder seksuelle overgreb - men virkelig har brug for terapi og ofte ikke har midlerne til et langvarigt forløb over flere år. Den problemstilling er de klar over og de opfordrer alle til at ansøge uanset om det er anmeldt eller ej. De tager stilling til hver enkelt henvendelse og vil gerne hjælpe dem de kan. Man er ligeså velkommen til at kontakte dem efter de 12 gange for yderligere midler. Men der er ingen garantier.


Jeg mailede meget kort min historie med forespørgsel om muligheden for dækning af egenbetalingen. En uges tid efter fik jeg svar retur med ok og skulle fremsende kopi af henvisningen fra lægen, samt fakturaer for de par sessioner jeg selv havde lagt ud for. Sessionerne blev godtgjort på min konto og psykologen har nu fået besked på at fremsende de næste 12 sessions-fakturaer til dem.


Man får efterfølgende en standardskrivelse, der skal underskrives og returneres til foreningen. Har du spørgsmål til selve indholdet af skrivelsen (der er lidt kringlet formuleret) er du velkommen til at skrive til mig på pernille@usynligear.dk eller til foreningen på voldsofre@voldsofre.dk Se også deres hjemmeside www.voldsofre.dk


Sekretariatet har åbent dagligt mellem kl. 9 og 13 på tlf. 86 41 59 00.


Susi og Peter Robinsohns fond

Jeg (Pernille Gyldensøe) har været i kontakt med Susi og Peter Robinsohns fond. Udover forebyggende initiativer for udsatte børn og unge, bekræfter de endvidere på min forespørgsel, at man kan ansøge fonden om midler til:


- Enkeltpersoner. Vil voksne overlevere af seksuelle overgreb kunne ansøge fonden for midler til terapi?


- Foredrag. Kan interesserede faglige grupper fra daginstitutioner, skoler etc. ansøge fonden om midler til dækning af foredrag om seksuelle overgreb og vold?


Læs mere på dette link og giv mig gerne en tilbagemelding på pernille@usynligear.dk hvis du ansøger/modtager midler derfra.


http://www.robinsohnfonden.dk/


Den Sociale Fond

Den sociale fond for børn og unge er stiftet af Henrik Lyngbye Pedersen. Fonden har til formål at forbedre sociale forhold i Danmark for børn og unge under 25 år. Jeg har på mail fået bekræftet, at børn og unge under 25 år, der er blevet seksuelt misbrugt, også kan ansøge fonden for midler.


De støtter:


- initiativer der giver socialt udsatte børn og unge mulighed for at øge deres ressourcer og bryde negative mønstre.

- forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn og unge.

- forskning i børns sociale vilkår og ønsker herigennem at synliggøre og øge debatten på området.


Fonden uddeler to gange årligt. Støtten er tilsigtet sociale projekter, forskning og enkeltansøgninger.


Læs mere om ansøgninger til enkeltpersoner på dette link


http://densocialefond.dk/ansogning/enkeltpersoner


Jascha-fonden

Jeg (Pernille Gyldensøe) kender flere, der har ansøgt og modtaget midler til terapi ved Jascha-fonden. På dette link kan du læse mere omkring, hvad du bedes oplyse ved ansøgning http://www.jaschafonden.dk/pages/privat.htm


Jascha Fonden

Frederiksværksgade 39

3400 Hillerød


Telefon: 70 20 55 99 (telefontid: mandag 10:00 - 12:00 og torsdag 14:00 - 16:00)


Email: info@jaschafonden.dk


Psykologer med erfaring med incest-ofre

På dette link kan du søge konkret på geografisk område og i flere søgekriterier vælge "incest", så kommer de psykologer frem, som har erfaring med behandling af ofre. Du skal være opmærksom på, om de er tilknyttet sygesikringen, så du med henvisning fra din læge kan få 60% tilskud pr. time. 


God terapi handler meget om kemien, så ring rundt til nogen forskellige og dan dig et indtryk af dem. Påbegynder du et forløb hos en terapeut, hvor du ikke føler dig tryg, vil jeg anbefale dig at stoppe og finde en anden.


http://www.psykologkontakt.dk/sog_psykolog.asp


Tilbage til oversigten over links
© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe