Mere til fagpersoner

Til fagpersoner og andre interesserede


FagTelefonen (Børns Vilkår)

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge, som ønsker råd og vejledning i forbindelse med børnefaglige problemstillinger. Tirsdag kl. 8-10 og torsdag kl. 14-16 på 35 55 55 58.


http://www.bornsvilkar.dk/Raadgivning/FagTelefonen.aspx


Doktorlege i børnehaven

I denne rapport kan du læse en kortlægning af børnehavebørns seksuelle lege og adfærd samt samarbejdet med forældre.


http://www.udviklingsforum.dk/Files/Rapporter/Doktorleg%20i%20b%C3%B8rnehaven_2.pdf


Kommunalt beredskab

Dette vejledningsmateriale beskriver, hvad et kommunalt beredskab bør indeholde. Den giver konkrete eksempler på indholdet i beredskabet, samt vejledning til, hvordan der kan arbejdes med at udarbejde og imple­mentere beredskabet. Beredskabet skal formidle viden om forebyggelse, tegn og reaktioner og beskri­ve konkrete handleveje. Endvidere skal beredskabet kom­munens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.


http://shop.socialstyrelsen.dk/collections/nyheder/products/kommunalt-beredskab-vejledning-til-udarbejdelse-af-kommunalt-beredskab-til-forebyggelse-opsporing-og-handtering-af-sager-med-vold-og-seksuelle-overgreb-mod-born-og-unge


Vejledning til seksual-undervisning i Folkeskolen

Københavns Kommune har lanceret en vejledning til brug i Folkeskolens klasser. Sex & Samfund har været med i arbejdet omkring vejledningen. 


http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=26113&Action=1&NewsId=4033&PID=153829 


Ny bog til fagpersoner om mødet med udsatte børn

Nærværende bog handler om, hvordan lærere m.m. kan lære traumatiserede og omsorgssvigtede børn at mentalisere, altså få evnen til at aflæse egne og andres følelser. Bogens omdrejningspunkt er børn, der har været udsat for vold, seksuelt misbrug eller andre krænkelser. De kan ofte ikke styre deres følelsesudbrud, er let påvirkelige og kan ikke aflæse andres følelser. De reagerer derfor ofte for voldsomt i sociale sammenhænge.


http://www.folkeskolen.dk/508681/mentalisering-i-moedet-med-udsatte-boern


Rollespillet "Ikke se, ikke høre, ikke tale"

Dette gratis rollespil kan bestilles via Iris Garnovs hjemmeside. Målet med rollespillet er at skabe et redskab, der kunne give voksne den ballast, der er nødvendig for at handle korrekt og hensynsfuldt i sager, hvor kendskab til, eller mistanke om, seksuelle overgreb på børn pludselig er virkelighed.


 

Rollespillet anbefales:


- Til forældremøder i vuggestuer, børnehaver og pasningssteder

- Som undervisning til vordende pædagoger

- Ved faglige møder blandt fagfolk i organisationer – kommunale, regionale, private etc.

- Ved konferencer og møder om børns vilkår

- Ved foredrag om børn til plejeforældremøder etc.

 


Se mere på


http://www.irisgarnov.dk/rollespil.htm


Vidensportalen

På Socialstyrelsens Vidensportal finder du statistikker fra forskningsprojekter vedrørende seksuelle overgreb. På dette link er bl.a. opgørelser over overgreb mod de anbragte børn, handicappede børn m.m.


http://vidensportalen.headtest.dk/search?SearchableText=&vsearchSelect=Seksuelle+overgreb&vsearchCategory%3Alist=Forskning&vsearchCategory%3Alist=Statistik&vsearchCategory%3Alist=%C3%98vrig+viden&vsearchBarMin=0&vsearchBarMax=18


Beredskabsplan i sager om seksuelle overgreb

SISO har i perioden 2011 - 2014 fokus på at implementere beredskaber, der skal forebygge seksuelle overgreb og vold mod børn og unge samt sikre en kvalificeret håndtering af sager, hvor der opstår viden eller mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for overgreb.


SISO yder gratis konsulentbistand til kommuner, der ønsker at udvikle og implementere et beredskab, eller som ønsker at ajourføre eller følge op på et eksisterende beredskab. SISO yder også konsulentbistand til institutioner, der ønsker at udarbejde og implementere et beredskab eller politikker på området, fx en seksualpolitik.


Download gratis SISO´s beredsskabsplan på dette link


http://www.servicestyrelsen.dk/siso/beredskab


Den professionelle tvivl

Servicestyrelsen har lavet denne folder rettet mod fagpersoner omkring børn og unge. Den giver indblik og information om, hvilke tegn og reaktioner der er på seksuelle overgreb mod børn og unge.


http://shop.socialstyrelsen.dk/products/den-professionelle-tvivl-tegn-og-reaktioner-paa-seksuelle-overgreb-mod-boern-og-unge


Fysiske overgreb mod børn

I denne forelæsning gør overlæge Steen Holger Hansen fra Københavns Universitet rede for, hvordan man kan få mistanke eller viden om, at et barn lider overlast.


http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Sundhed_Sygdom/Boern_udsat_for_fysiske_overgreb.htm


Tilbage til oversigten over links


© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe