Mistanker

Mistanker


De seneste års rædselsfulde misbrugssager har skabt mere fokus på seksuelle overgreb og børns faresignaler, hvilket bestemt er positivt i forhold til den effektive forebyggelse og beskyttelse af børn. Dog kan balancegangen mellem opmærksomhed og hysteri af og til være svær - især når det drejer sig om mandlige pædagoger. Der findes pædagoger, som misbruger børn seksuelt - både mænd og kvinder. Men der findes også mange dygtige pædagoger af begge køn, der blot vil udføre et godt stykke arbejde i samspil med vores børn og os.


Den værste anklage af alle: Pædofili

Af Pernille Gyldensøe


- Forskningsgruppen Paradox, der er tilknyttet Aarhus Universitet, har netop gennemført to store undersøgelser om frygt for pædofili og frygt for anklage for pædofili.


Paradox klarlagde bl.a., at seks ud af ti danske daginstitutioner har indført flere og flere regler og restriktioner for at beskytte mandlige pædagoger mod falske anklager om overgreb.


"Undersøgelsen peger på, at mænd i dag kan rammes bredt

og helt ind i identiteten som fædre og bedstefædre"


Men frygten for at blive mistænkt eller anklaget for at have krænket et barn seksuelt begrænser sig ikke længere til mandlige pædagoger og frivillige idrætsledere. Undersøgelsen peger på, at mænd i dag kan rammes bredt og helt ind i identiteten som fædre og bedstefædre. Læs artiklen på dette link.


Filmen "Jagten"

Thomas Vinterbergs spillefilm "Jagten" fra 2013 skabte stor røre. Filmen omhandler  en mandlig  pædagogs værste mareridt; at blive uskyldigt anklaget for seksuelle overgreb mod et barn i børnehaven, hvor han arbejder, og udstødt af lokalsamfundet. Noget, danske mandlige pædagoger også kender til. En håndfuld mandlige pædagoger fra virkelighedens verden stod offentligt frem og fortalte, hvilke konsekvenser de falske anklager havde haft, bl.a. René Hansen og Erik Kirk.

   


"Fagpersoner skal agere professionelt og ikke følelsesladet som i filmen"


Læge Vibeke Manniche såede tvivl om, hvis ærinde Thomas Vinterberg gik. Hun mente, at filmen gav pædofile en god undskyldning for at kalde sig uskyldigt anklagede.  Psykolog Kuno Sørensen mente derimod, at  emnet blev behandlet sobert, og at filmen åbenlyst var fiktion. Fagpersoner skal agere professionelt og ikke følelsesladet som i filmen.


Mellem 50 og 100 pædagoger er gennem de seneste 5 år blevet anklaget for seksuelle overgreb. Ifølge artiklen er de alle uskyldigt anklaget og kun 1 er blevet dømt for overgreb. Om det altsammen er falske anklager eller ej, vil jeg ikke tage stilling til nedenfor men udelukkende fokusere på, hvad jeg tænker om tendensen, hvor mænd mistænkeliggøres for seksuelle overgreb alene pga. deres køn.   


Sygeliggørelse af det naturlige

- Som mor vil jeg blive frygtelig ked af, hvis mit barn ikke længere må trøstes af sin pædagog uanset køn, og  at naturlig omsorg forveksles med seksuelle overgreb. Vi skal passe på med at se spøgelser alle vegne.


"Hvis mænd ikke tør tage job som pædagoger eller lærere fremover af frygt for at blive  mistænkeliggjort,

så bliver vi allesammen fattigere - både børn og voksne"


Jeg tror på, at der er opgaver, som er vigtige, at mænd  gør med børn. Det er godt for dem at være sammen med både mænd og kvinder i institutionerne og skolerne, da alle kan noget forskelligt. Hvis mænd ikke tør tage job som pædagoger eller lærere fremover af frygt for at blive  mistænkeliggjort, så bliver vi allesammen fattigere - både børn og voksne.  Hønsegård, nej tak. Og husk  så lige igen, at også kvinder samt børn og unge  misbruger andre seksuelt. Vi kan  aldrig sikre os 110 %. Men løsningen ligger ikke i at udelukke mændene fra fællesskabet på arbejdspladserne eller i familielivet.


Farlige mænd

Jeg ville hade, hvis min datters far eller farfar blev mistænkeliggjort, fordi de går med hende i hånden på gaden, trøster hende på skødet, når hun har slået sig eller giver hende  et kys. Der er INTET unaturligt eller forkert ved dette billede af min datter på skødet af sin farfar.


"Det er sygt, hvis den øgede opmærksomhed med tiden fratager raske,

naturligt kærlige mænd  retten til at omgås vores børn"


Endvidere ville jeg blive voldsomt forurettet, hvis min mand under en flyrejse, blev bedt om at flytte sæde, som  den australske Johnny McGirr for nylig var ude for. Johnny blev bedt om at bytte sæde med en kvinde, fordi han sad ved siden af to uledsagede drenge på otte og ti år, og det er imod flyselskabets politik, at en mand sidder ved siden af børn, der ikke er ifølge med voksne. 


Det er sygt, hvis den øgede opmærksomhed med tiden fratager raske, naturligt kærlige mænd  retten til at omgås vores børn.  Jeg kan blive bekymret for, at de mange regler  skaber akavede situationer for mænd - privat  som arbejdsrelateret - og det på sigt kan give børn et helt skævt billede af mænd og drengebørn. Der er ikke meget logik i, at generalisere og tro, at mænd partout er farlige og seksuelt krænkende alene pga. deres køn og hvad en (trods alt begrænset) gruppe gør. Alle mænd er ikke nogle perverse svin. 


Bar numse til skue

Jeg forstår som sådan godt argumenterne for, at daginstitutioner opfører glasvægge i skifterummet, der skal forebygge falske anklager om overgreb under bleskift.  Men jeg synes alligevel, det er et skråplan.


"Opmærksomhed, oplysning og handleplaner, ja tak! Hysteri og spøgelser, nej tak!"


Dels føles det helt ude af proportioner, at et glasbur til bleskift skulle forebygge seksuelle overgreb og/eller anklager. Dels har jeg - selv som offer - svært ved at forestille mig, at overgrebene sker i skiftesituationer med fyldte bleer af varierende indhold. Opmærksomhed, oplysning og handleplaner, ja tak! Hysteri og spøgelser, nej tak!


Følg mig på Facebook-siden

Myten

Af Thomas Bering Kristensen


- Både som mandlig pædagog og tidligere seksuelt misbrugt er jeg i farezonen for at blive stigmatiseret som krænker - både på grund af en gammel misvisende undersøgelse og samfundsudviklingen generelt, hvor mænd betegnes som potentielt farlige.  I videoen fortæller jeg om, hvilke tanker og forbehold jeg selv har haft, og hvor meget opbakningen betyder i dagligdagen.

Følg mig på Facebook-siden

 


Myten "offer i dag, krænker i morgen"

Af  Direktør for Janus Centret, Psykolog, Specialist i psykoterapi og supervision  Mimi Strange


Myten "offer i dag, krænker i morgen" er en sejlivet en af slagsen. Vi ved heldigvis, at det ikke er tilfældet, at ofre for seksuelle overgreb ofte selv senere i livet vil krænke andre. For de flestes vedkommende er det ikke tilfældet.


"De fleste som krænker andre seksuelt,

har ikke selv  været ofre"


Vi ved for børn og unges vedkommende, der er seksuelt krænkende overfor andre, at ca. 1/3 selv har været udsat for seksuelle overgreb. Dvs. at de fleste som krænker andre seksuelt, ikke selv har været ofre. De har derimod ofte været udsat for andre former for omsorgssvigt eller er udfordrede som følge af neuropsykiatriske vanskeligheder (ADHD, autisme, begavelseshandicap mv.).


Læs også     Mimi Strange´s  indlæg under BørnekrænkelserMere information


Rapport

I denne rapport af Helmer Bøving Larsen og Ingrid Leth fra 1999 tilbagevises den gamle myte med at seksuelt misbrugte selv bliver krænkere som voksne.  Se rapporten her


Speciale

I dette speciale fra 2006 af Christina Bilstrup (Vejleder Mimi Strange) "Omsorgssvigts betydning for senere seksuelt krænkende adfærd - Med fokus på unge" kommer man rundt omkring de mange forskellige komplekse problematikker, der skaber krænkende adfærd. Ikke alle misbrugte bliver selv krænkere. Og alle krænkere er ikke selv blevet misbrugt. Ganske ofte har omsorgssvigt  og/eller vold i hjemmet en stor indflydelse på udvikling af krænkende adfærd. Læs specialet her


Vejledninger til fagpersoner


Filmen "Jagten" viste ganske rigtigt et karikeret billede af en forvirret børnehaveleder, der handlede dybt uprofessionelt og følelsesladet. Det vil og må aldrig ske i den virkelige verden, hvor der findes masser af materiale til fagpersoner. BUPL har lavet en del materiale omkring håndtering af mistanker og sager om seksuelle overgreb. 


Den gennemsigtige praksis - om at forebygge overgreb på børn

"Som ansatte på det pædagogiske arbejdsområde har vi et særligt ansvar. Vi skal bidrage til, at børn får en tryg og god opvækst. Vi skal yde omsorg, og vi skal støtte det enkelte barns selvværd.


Det er helt grundlæggende, at overgreb ikke må finde sted. Og den bedste forebyggelse af overgreb mod børn - og det gælder overgreb af enhver art - er en klar pædagogisk målsætning, en synlig ledelse og et arbejdsklima, hvor det er naturligt til stadighed at diskutere sin egen og hinandens praksis i relation til målene".


Udgivet 1999 af BUPL og PMF, som dengang var fagforening for pædagogmedhjælperne. Download gratis her


Handleplan for sager om seksuelle overgreb - anbefalinger til kommunen

"På baggrund af regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn har BUPL og PMF lavet en vejledning til kommunernes udarbejdelse af en handleplan til landets kommuner i forbindelse med overgreb på børn i daginstitutioner.


Formålet med pjecen er at give en oversigt over, hvilke elementer en kommunal handleplan eller beredskabsplan bør indeholde for at kunne være et effektivt og brugbart redskab".


Pjecen er udgivet 2004 af BUPL og PMF, som dengang var fagforening for pædagogmedhjælperne. Download gratis her


Når mistanken opstår - om handlemuligheder i overgrebssager

"Pjecen handler om, hvordan man skal agere, hvis man får mistanke om et overgreb i en daginstitution:

 

- Hvilke regler og retningslinjer findes der for underretning og tavshedspligt?

- Hvilke procedurer skal følges, hvis et barn viser tegn på mistrivsel - eller hvis en ansat mistænkes for at have overskredet grænser, der ikke må overskrides?

 

Pjecen henvender sig til institutioner, de ansatte og de kommunale forvaltninger".


Udgivet første gang i 2000 af  BUPL  og PMF, som dengang var fagforening for pædagogmedhjælperne. Revideret januar 2013.  Download gratis her© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe