Støttecentre til voksne

Støttecentre til voksne


Der findes flere frivillige støttecentre rundt omkring i landet. Nogen yder professionel rådgivning af uddannet personale (Psykologer, psykolog-studerende, socialrådgivere m.m.) og andre tilbyder erfaringsbaseret rådgivning (Voksne mennesker der selv har været udsat for seksuelle overgreb). 


De fleste yder telefonisk rådgivning og du kan sagtens ringe anonymt til et center, der ikke ligger geografisk tæt på dig selv. Andre centre yder personlig rådgiving, terapigrupper og selvhjælpsgrupper. 


Desuden er der en række andre hjælpe-organisationer og hjemmesider, der kan være relevante at opsøge i forbindelse med problematikker om seksuelle overgreb.


Psykolog-hjælp


Den gratis psykolog-ordning lukker

Den gratis psykolog-ordning for voksne med senfølger af overgreb i barndommen  lukker desværre ved udgangen af 2015.  Der henvises til de 3 centre nedenfor.


Psykologer med erfaring med incest-ofre

På dette link kan du søge konkret på geografisk område og i flere søgekriterier vælge "incest", så kommer de psykologer frem, som har erfaring med behandling af ofre. Du skal være opmærksom på, om de er tilknyttet sygesikringen, så du med henvisning fra din læge kan få 60% tilskud pr. time. 


God terapi handler meget om kemien, så ring rundt til nogen forskellige og dan dig et indtryk af dem. Påbegynder du et forløb hos en terapeut, hvor du ikke føler dig tryg, vil jeg anbefale dig at stoppe og finde en anden.


http://psykologkontakt.dk/


Støttecentre til voksne (Sjælland)


I forbindelse med satspuljeaftalen på det sociale område for 2012-2015 blev der afsat 67 mio. kr. til at styrke indsatsen over for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb. Indsatsen skal bestå af tre regionale centre, som skal samle og koordinere den allerede eksisterende indsats på området, og sikre landsdækkende hjælp til målgruppen. Til gengæld er der skåret kraftigt ned på støtten til de øvrige centre, der arbejder med senfølger.


De regionale centre bygger oven på den allerede eksisterende praksis og viden på området. Centrene betjener kun borgere fra egen region og placeres således:


København: Region Øst: Det tidligere Støttecenter mod Incest og Albahus sammenlægges til et nyt center CSM Øst . Endvidere skal tilbuddet om psykologbehandling via Psykologordningen videreføres af det nye Center for Seksuelt Misbrugte øst (CSM øst).


http://www.csm-ost.dk 


 

Aarhus:  Et nyt center CSM Midt Nord oprettes i Aarhus hvori Christinecenteret indgår. Ny hjemmeside er under opbygning :

www.csm-midtnord.dk


Odense: Det eksisterende Incestcenter Fyn får tilført flere ressourcer og sammenlægges administrativt med CSM Center for seksuelt misbrugte til CSM Syd.

www.incestcenterfyn.dk


De øvrige centre eksisterer stadig, men under træg økonomi da flere ikke længere får midler til drift.


Liva Rehab, Frederiksberg

LivaRehab – Center for behandling og rehabilitering af kvinder blev i 2011 etableret af den frivillige organisation LIVA – Forening mod skadevirkninger af prostitution med det formål at skabe et helhedsorienteret og tværfagligt behandlingstilbud til kvinder, som enten har været/ er i prostitution, udsat for vold, seksuelt misbrug eller udnyttelse.


Centeret tilbyder et skræddersyet forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Dette unikke behandlingstilbud omfatter bl.a. socialrådgivning, arbejdsmarkeds- og uddannelsesvejledning, coaching i forandring og identitet, gældsrådgivning, psykolog- og lægesamtaler, undervisning i relevante fag og kunsteriske udfoldelser.


LivaRehab -Hovedstaden
Lergravsvej 63, 3. sal
2300 København S

LivaRehab- Midtjylland
Sønder alle 6, 3. sal
8000, Aarhus


LivaRehab- Sydsjælland
Algade 104
Vordingborg

Ring på telefon: 53 71 61 06 eller skriv til: frivillighed@livarehab.dk for anonym rådgivning

https://livarehab.dk/om-os


Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Gentofte

Centret varetager ambulant behandling af personer over 18 år med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Det drejer sig om angst- og tvangslidelser(OCD), depressioner, belastnings- og tilpasningsreaktioner, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser samt senfølger efter incest. Centret har intet akut beredskab.


Stolpegårdsvej 20

2820 Gentofte


https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Koebenhavn/Undersoegelse-og-behandling/Psykoterapeutisk-Klinik/Sider/Generelt-om-Psykoterapeutisk-Klinik.aspx


Kvinderådgivningen Brunhilde, København

I Brunhilde tilbydes kvinder over 18 år gratis samtaleforløb på 10 individuelle samtaler. Tilbudet gælder fortrinsvis for kvinder, der ikke har økonomi til selvbetalt terapi. Rådgiverne er alle psykologstuderende på sidste del af uddannelsen.


Kvinderådgivningen kan kontaktes telefonisk onsdage 15 - 16 på tlf. 3314 2828. Kan du ikke ringe i dette tidsrum, er du velkommen til at indtale en besked på deres telefonsvarer, hvor du oplyser dit navn og telefonnummer.


Adressen er:


Kvinderådgivningen Brunhilde

Kvindehuset

Gothersgade 37, 1

1123 København K


http://www.kvinderaadgivning.dk/


Joan Søstrene, København

Rådgivningen er for kvinder der har været udsat for vold, voldtægt, incest eller sexuel chikane. Du kan møde op personligt i rådgivningen, du kan ringe til dem eller sende en mail. Deres rådgivning er gratis, og både du og rådgiveren er anonyme. Samtalerne tager udgangspunkt i din aktuelle situation, og i taler sammen om de muligheder, du har for at forbedre den. Det kan dreje sig om både psykologiske, juridiske og sociale problemer og du kan regne med at blive mødt med forståelse og accept.


Telefonisk og personlig rådgivning:

Mandag og torsdag kl. 18 - 20.30

Tlf. 33 14 74 84

mail@joan-søstrene.dk


http://www.joan-soestrene.dk/


Lokalafdelingen Hjælp Voldsofre, København

Formand Helle Hald

Bygmestervej 10, 1.tv. 2400 København NV

Tlf. 3174 5900

https://kbh.voldsofre.dk/


Støttecentre til voksne (Bornholm)


Voldtægt

Information til voksne, der er blevet udsat for et seksuelt overgreb.


http://www.voldtaegt.dk


Støttecentre Fyn


CSM-Fyn

Center for Seksult misbrugte tilbyder rådgivning og vejledning til mennesker, der har været udsat for incest, seksuelt misbrug eller seksuel krænkelse. Centret  tilbyder individuelle samtaler eller gruppeforløb samt telefonisk rådgivning.


De frivillige kan være dig behjælpelig med at afklare din situation - at du måske for første gang i dit liv tør fortælle din historie. Personalet er ikke behandlere, men er trænet i at vejlede og rådgive dig, så du får mulighed for at arbejde på at få et bedre liv.


http://csm-fyn.dk/


Støttecentre Jylland


Lokalafdelingen Hjælp Voldsofre Nordjylland, Aalborg


Drop In hver onsdag kl. 16-17 i deres lokaler - kom direkte fra gaden og mød 1-2 medlemmer fra bestyrelsen, der vil stå klar med en kop kaffe og til at tage hånd om den første kontakt til sekretariatet.


I "Klubben" mødes vi til mad og hygge onsdag i ulige uger kl. 17.30-19.30. Tilmelding til Pauline Vink på tlf. 2814 0475 eller mail pauline-bv@hotmail.com


Formand Frederikke Vejby

Nytorv 11, 2., 9000 Ålborg

Tlf. 8641 5900


Tjek også deres Facebookside.


Læs mere på disse links:

 

https://voldsofre.dk/om-os/sekretariat

https://voldsofre.dk/om-os/lokalforeninger/kontaktpersoner

https://nord.voldsofre.dk/om-os/bestyrelsen


Hjælp Voldsofre har desuden lokalforeninger i Randers og København.  Se mere her

 


Joan-Søstrene Aarhus


Gratis og anonym rådgivning. Et overgreb sætter dybe spor i sindet. Så dybe, at man kan komme til at leve i skyggen af de ubehagelige minder resten af livet.


Joan-Søstrene giver støtte, hjælp og råd til enhver kvinde over 18 år, der har været udsat for incest, vold, voldtægt, sexchikane eller trussel om vold.


Læs mere på deres hjemmeside


http://www.joan-soestrene8000.dk/index.php?id=1


FrejaCentret Esbjerg

FrejaCentret i Esbjerg tilbyder bl.a. gratis rådgivning til ofre og pårørende, terapi (individuel/gruppe), bisidder-funktion m.m.


FrejaCentret har telefontid mandag til onsdag fra kl. 13 - 15.


Her kan du ringe og få en aftale: Tlf. 75129997 eller 75167441


NB! Har du det rigtig skidt, er der hele døgnet rundt mulighed for at ringe udenfor telefontiderne.


Ring blot til FrejaCentret på tlf.: 75 12 99 97 og få henvisning til kontaktnummer.


http://www.freja-center.dk/


Cisem

Center for incestramte og seksuelt misbrugte kvinder og mænd (også voldtægt) samt deres pårørende. Centret ligger i Nørresundby og yder også anonym telefonrådgivning på tlf. 20 66 01 50. Der tilbydes gruppeterapi, samvær med andre misbrugte, støttende samtaler, vejledning, støtte og omsorg, terapiweekender m.m.


http://www.cisem.dk/


Aabenraa Selvhjælp

Dette frivillige center tilbyder bl.a. samtalegrupper til seksuelt misbrugte. Læs mere om deres aktiviteter og tilbud på hjemmesiden.


http://aabenraa-selvhjaelp.dk/


KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, Herning & Århus

KRIS er først og fremmest for voksne, der er blevet udsat for incest og andre seksuelle overgreb i barndommen, men hvis du er under 18 år, er du også meget velkommen til at ringe. KRIS kan hjælpe, hvad enten man er kristen, muslim eller ikke tænker så meget over Gud.


En særlig målgruppe for KRIS er mennesker, der er blevet udsat for overgreb i en menighed. KRIS arbejder på et kristent grundlag, og alle KRIS-terapeuter er uddannede i eller er under uddannelse i den psykoterapeutiske metode fra ISARPAC.


http://kris-dk.dk/


Voldtægt

Information til voksne, der er blevet udsat for et seksuelt overgreb.


http://www.voldtaegt.dk


Støttecenter Fæøerne


KRIS

KRIS på Fæøerne rådgiver seksuelt misbrugte.


http://kris.fo/


Tilbage til oversigten over links© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe