Underretning

Underretning


Gode råd vedr. underretninger om børn og unges mistrivsel fra Børns Vilkår

Du skal underrette Familieafdelingen i kommunen, når du får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Det gælder for alle, der udøver offentlig tjenest eller hverv. Børns Vilkår har her skrevet gode råd til en god underretning.


http://www.bornsvilkar.dk/~/media/bv/pdf/s%C3%A5dan_skriver_du_en_god_underretning.ashx


Underretning til Ankestyrelsen

Er du alvorligt bekymret for et barns eller en ungs trivsel derhjemme? Ser du tegn på, at barnet ikke har ordentlige forhold hos forældrene? Tænker du, at her er behov for at gøre noget, så barnet eller den unge får et bedre liv?


Så bør du underrette barnets eller den unges kommune om din bekymring.


Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. Læs mere her hvordan:


http://ast.dk/artikler/default.asp?page=631


Tilbage til oversigten over links© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe