Undervisningsmateriale

Undervisning i Folkeskolen


Projekt "Sikkerflirt.dk"

Sikkerflirt.dk er et projekt til forebyggelse af seksuelle overgreb mod unge. En undersøgelse har vist, at langt hovedparten af børn, som har oplevet et seksuelt overgreb, blev udsat for overgrebet, da de var 12-14 år. Undersøgelsen viser også, at gerningsmanden til et overgreb i de fleste tilfælde var 15-17 år og oftest var en ven eller kammerat. Siden har gode råd til drenge og piger, undervisningsmateriale og information til forældre.


http://www.sikkerflirt.dk/


Filmen "Træneren i skolen"

Zentropas film "Træneren i skolen" er sammen med opgaverne et godt redskab til at skabe debat og nedbryde tabuet om seksuelle overgreb i folkeskoleklassen.


http://traeneren.dk/


Retten til mig

Red Barnet og Sex & Samfund er bekymrede over unges ringe kendskab til basale seksuelle rettigheder. En ny hjemmeside skal være med til at give de unge større kendskab til deres rettigheder – og få dem til at bruge dem.


Alt for mange unge kender ikke deres seksuelle rettigheder. De ved ikke, at de har ret til selv at bestemme over deres egen krop og selv at vælge deres egen kæreste.


En ny rundspørge fra Sexlinien for Unge viser, at 31 procent af de unge ikke kender deres basale seksuelle rettigheder, og yderligere 21 procent svarer, at de måske kender rettighederne.


Det er bekymrende tal, mener Sex & Samfund og Red Barnet, der lancerer undervisningsmaterialet www.rettentilmig.dk, der skal give de unge bedre kendskab til deres rettigheder.


SPILLERUM

SPILLERUM er et forebyggende undervisningsmateriale, hvor der gennem en struktureret pædagogisk dialog, baseret på genkendelige billeder fra hverdagen, tages problemer op omkring grænsesætning i forhold til lyst, aktivitet, frivillighed, fantasi og omsorg.


Formålet med SPILLERUM er at hjælpe børn og unge med at udvikle og kende deres egne grænser, og lære dem meningsfuldt at give udtryk for disse grænser i relationer til andre, samt at forstå og respektere andres grænser, herunder at skelne mellem omsorg og overgreb.


For at kunne bruge spillet i det pædagogiske arbejde, kræver det, at man har deltaget på kurset Samspil, hvor spillet også udleveres til kursisterne.


På Samspilkurset får man en indføring i teorien bag spillet og undervisning i, hvordan man igangsætter og strukturerer samtalen om SPILLERUMS billeder, så man understøtter det enkelte barns behov.


http://www.servicestyrelsen.dk/siso/litteratur/siso-udgivelser/spillerum?utm_source=Servicestyrelsen.dk&utm_campaign=7410070559-familieraadgivning&utm_medium=email


Danner

Danner har udgivet gratis undervisningsmateriale til Folkeskolens 5. og 6. klasser om vold i hjemmet. Hvert femte barn er udsat for vold i hjemmet. Vold er et tabubelagt emne, og det kan være svært for folkeskolelærere at vide, hvordan de skal tackle problemet. Danner vil med det første landsdækkende undervisningsmateriale ruste lærerne til at tale med eleverne om vold i hjemmet


http://www.dannerhuset.dk/2011/10/28/danner-udgiver-gratis-folkeskolemateriale-om-vold-i-hjemmet/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=danner-udgiver-gratis-folkeskolemateriale-om-vold-i-hjemmet


Tilbage til oversigten over links

© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe