Vold

Vold


Danner

Danner er en privat organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn. Danner tilbyder telefon- og netrådgiving samt personlige samtaler, hvis du er udsat for vold eller kender én, der er.


http://www.danner.dk/


Mødrehjælpen "Ud af voldens skygge"

Mødrehjælpens projekt 'Ud af Voldens Skygge' er et rådgivnings- og behandlingsprogram, som hjælper kvinder og børn, der har levet med fysisk og/eller psykisk vold i familien. Mødrehjælpen har mange års erfaring i at rådgive og kan sammensætte et målrettet forløb, der er tilpasset til dig og dine børn.


https://www.moedrehjaelpen.dk/default.aspx?func=article.view&id=5871


Vores ansvar

Servicestyrelsen, Socialministeriet, Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet og Unicef sætter fokus på vold og overgreb mod børn.


Du har pligt til at reagere, hvis du møder et voldsramt barn. Læs mere på hjemmesiden og Facebook.


http://www.voresansvar.dk

https://www.facebook.com/voresansvar?ref=ts

http://www.24.dk/article.jsp?articleId=13227


Skoletjenesten

"Er du ok? Stop volden i din verden" er Skoletjenestens GRATIS tilbud til børn, unge og fagfolk om vold mod børn. De laver undervisningsforløb for 4.-10. klasse, oplæg m.m. Initiativet er iværksat af Krisecenter Odense med støtte fra Egmont Fonden og Tryg Fonden. Læs mere på hjemmesiden og Facebook.


http://odense.dk/web3/krisecenter/skoletjenesten.aspx

https://www.facebook.com/EnAfOs?sk=wall#!/ErDuOk?sk=wall


Lev Uden Vold

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning inden for vold i nære relationer. Det kan være svært at overskue, hvilke rettigheder og muligheder man har i kølvandet på vold. Her kan juridisk rådgivning være en god mulighed for at få styr på de juridiske problemstillinger.


Rådgivningen er målrettet voldudsatte kvinder og mænd, pårørende samt fagprofessionelle, der ønsker rådgivning om juridiske problemstillinger i forbindelse med vold i nære relationer.


Du kan blandt andet få råd og vejledning i forbindelse med spørgsmål om skilsmisse, forældremyndighed og boligforhold.


https://levudenvold.dk/


Bryd tavsheden

Denne hjemmeside henvender sig til børn og unge, der oplever vold i hjemmet eller bliver slået af deres kæreste. Du kan anonymt få rådgivning på chat eller i brevkassen af de proff. rådgivere. Chatten er åben mandag og torsdag kl. 17 til 21.


http://www.familievold.dk/


Rapport om vold mod børn og unge

Læs denne fjerde undersøgelse om vold mod børn og unge. Undersøgelsen viser bl.a., at op mod 20 pct. af alle unge har været udsat for vold fra en af deres forældre inden for det seneste år. Den viser desuden, at socialt udsatte unge er mere udsatte for vold end andre unge. Undersøgelsen viser også, at opsporing af vold og mishandling blandt førskolebørn er vanskelig.


En af grundene til, at så stor en del af volden foregår i det skjulte, er, at volden er tabuiseret. Det er svært at tale om vold – både for dem, der bliver udsat for den, og for de fagfolk, der skal opspore og underrette om den.


http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=2986&PID=9267


Tilbage til oversigten over links

© 2013-2020 UsynligeAr.dk

All Rights reserved

Webdesign: Pernille Gyldensøe

Fotos: Privatfotos, Pernille Gyldensøe